D Vitamin D

Annons

D-Vitamin D3

 

Läste en bra artikel om D-Vitamin hos en försäljare av just D-Vitamin, förvånande bra. Har dock aldrig förstått hur det kan vara relevant att sätta författaren på andra linjen då denne knappast är relevant för ämnet annat än som sammanställare.  Artikeln kommenteras dock för att den är bra. Men den kan bli bättre.

D-Vitaminbristen i Sverige

Artikeln tar inte alls upp det faktum att vi har en ”Svenska Sjuka” och detta är ett faktum som gör D-Vitamin till speciellt viktigt i just Sverige jämfört med flera andra länder.  Flera tunga läkare har skrivit en hel del om D-vitaminets betydelse för hälsan speciellt när det gäller gravida.

Läkartidingen Mats Humble

»Hur länge är det
etiskt försvarbart
att undvara denna
behandling?«

Susanne Bejerot m.fl.

Brist på D-vitamin skapar allvarlig ohälsa – men ingenting görs. Myndig­heter, sakkunniga och politiker bör redogöra för åtgärder som ska vidtas för att komma till rätta med detta allvarliga hot mot folkhälsan, anser författarna.

Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige

En ljushyad person nås av kanske 5-10 gånger mer som än en mörkhyad, varför en mörkhyad behöver mer sol. Omvänt kanske det kan vara bra för en ljushudad svensk att bära slöja i somalien vid länge utomhusvistelser, liksom att mörkhyade personer i Sverige som bär slöja får för lite effekt av solen och därmed D-Vitamin. Vilket får speciella konsekvenser vid graviditet och det är just detta som gett upphov till ”Svenska Sjukan” en sjukdom som är okänd hos gruppen i övrigt därav namnet.

Ökad förekomst av autism bland somalier – kan D-vitaminbrist spela in?

Svensk-somaliska barn har 3 – 4 gånger högre förekomst av autism i jämförelse med helsvenska barn (1). Svensk-somalierna har själva myntat begreppet den svenska sjukan för autism. Kusingifte och självvald svält under graviditeten har diskuterats som möjliga orsaker, men själva misstänker de MMR-vaccinationen. Allt färre svensk-somalier vaccineras idag. Vi anser dock att miljöfaktorer som skiljer Skandinavien från Östafrika och som drabbar somalier i större utsträckning än andra invandrargrupper bör övervägas. En sådan faktor kan vara solljus och dess effekter.

Solljus är den ojämförligt viktigaste källan för bildandet av D-vitamin i stora delar av världen. D-vitamin är avgörande för skelettuppbyggnad, men D-vitaminbrist är också relaterat till depression, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdom, MS, diabetes, tjocktarmscancer och bröstcancer (2) samt preeklampsi. Djurstudier visar att D-vitaminbrist under fosterutvecklingen medför störd hjärnutveckling.

 

Oral Steroids Linked to Severe Vitamin D Deficiency in Nationwide US Study

People taking oral steroids are twice as likely as the general population to have severe vitamin D deficiency, according to a study of more than 31,000 children and adults by scientists at Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University. Their findings, in the September 28 online edition of The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, suggest that physicians should more diligently monitor vitamin D levels in patients being treated with oral steroids.

Livmedelsverket: Frågor och svar om D-Vitamin

Vitamin-D

Statens Livsmedelsverk: Vad innehåller maten när det gäller Vitamin-D

Vitamin D

Men att också ha den bästa beskrivningen av produkten är och kommer nog alltid att vara ett vinnande koncept. För det tillvaratar kundens intressen på flera sätt utan att tränga sig på och ta det enda kunden har – Tid. Hälsokost

Hälsokost butik Hälsokost

DN skriver om farliga Vitamin-D koncentrationer.

The Nomenclature of Steroids

 

 

Current trivial name Recommended trivial name Systematic steroid name
Cholecalciferol calciol or cholecalciferol (92) (5Z,7E)-(3S)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol
25-Hydroxycholecalciferol calcidiol (93) (5Z,7E)-(3S)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-triene-3,25-diol
1[alpha],25-Dihydroxycholecalciferol calcitriol (94) (5Z,7E)-(1S,3R)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-triene-,3,25-triol
Ergocalciferol ercalciol or ergocalciferol (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetren-3-ol a
1[alpha],25-Dihydroxyergocalciferol ercalcitriol (5Z,7E,22E)-(1S,3S)-9,10-secoergosta-5,7,10(1),22-tetraen-1,3,25-triol b
22,23-dihydroergocalciferol (24S)-methylcalciol or 22,23-dihydroercalciol (5Z,7E)-(3S)-9,10-secoergosta-5,7,10(19)-trien-3-ol b
1[alpha],24R,25-Trihydroxycholecalciferol calcitetrol (5Z,7E)-(1S,3S,24R)-9,10-secocholesta-5,7,10(9)-triene-1,3,24,25-tetrol
Previtamin D3 (6Z)-tacalciol (6Z)-(3S)-9,10-secocholesta-5(10),6,8-trien-3-ol
Tachysterol3 tacalciol (95) (6E)-(3S)-9,10-secocholesta-5(10),6,8-trien-3-ol
Dihydrotachysterol3 dihydrocalciol (5Z,7E)-(3S,10S)-9,10-secocholesta-5,7-dien-3-ol
Isovitamin D3 (5E)-isocalciol (96) (5E,7E)-(3S)-9,10-secocholesta-1(10),5,7-trien-3-ol

Det ligger flera D-Vitamin metaboliter och omvandlingsprodukter i Steroid och sterol bältet. Därför finns det goda skäl att betrakta D-Vitamin som en Neurosteroid även om nomenklaturan skulle påvisa att det faktiskt inte är en steroid utan en sterol.

Viamin D3

 

Vitamin D3

Med andra ord finns det gott om att göra en till artikel om D-Vitamin som dessutom angör det specifikt Svenska med D-vitaminbrist.

Indikationer Antal droppar/dag Motsvar­ande IE vitamin D3/dag Motsvar­ande µg kolekalci­ferol/dag Veckodos: IE vitamin D3 Anmärkning
Behandling av vitamin D-brist eller vitamin D-insufficiens 1–6 droppar dagligen 667–4 000 IE 16,7–100 µg 4 670–28 000 IE (7 droppar till 1,4 mL) per vecka Brist: 25-hydroxi­kalciferol (25OHD) i serum < 25 nmol/L. Insufficiens: 25OHD 25–50 nmol/L. Patientens 25OHD-värde, ålder, symtom och vitamin D-tillskott från andra källor, inklusive hud, ska beaktas*
Profylax av vitamin D-brist vid malabsorption 1–3 droppar dagligen 667–2 000 IE 16,7–50 µg 3 340–14 000 IE (5–21 droppar) per vecka Barn och spädbarn: 667 IE dagligen. Dos över 1 330 IE dagligen ska endast ges till patienter med särskilda behov.
Behandling av vitamin D-brist vid malabsorption 1–15 droppar dagligen 667–10 000 IE 16,7–250 µg 3 340–70 000 IE (5 droppar till 3,5 mL) per vecka Malabsorption är vanligt efter t.ex. överviktsoperationer.
Behandling av rakit hos spädbarn och barn Ålder < 1 år:5 droppar dagligen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder > 1 år:

9 droppar dagligen

Underhålls­dos: 1 droppe dagligen

< 1 år:3 340 IE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 1 år:

6 000 IE

 

Underhåll

667 IE

< 1 år:83,4 µg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 1 år:

150 µg

 

Underhåll

16,7 µg

< 1 år:21 000 IE (1,1 mL) per vecka> 1 år:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 000 IE (2,1 mL) per vecka

Underhåll 3 340 IE (5 droppar) per vecka

Kalciumtillskott rekommenderas under de första veckornas behandling hos det växande barnet.
Behandling av osteomalaci orsakad av vitamin D-brist 15 droppar dagligenUnderhålls­dos: 2–3 droppar dagligen 10 000 IE Underhåll 1 330–2 000 IE 250 µg Underhåll 33,4–50 µg 70 000 IE (3,5 mL) per veckaUnderhåll 6 670–14 000 IE (10–21 droppar) per vecka Behandlingen ska pågå under 8–12 veckor och därefter ska en underhållsdos administreras. Adekvat kalciumtillskott rekommenderas.
Understödjan­de behandling vid osteoporos i kombination med kalcium och, när så är indikerat, med ett specifikt medel mot osteoporos 1 droppe dagligen 667 IE 16,7 µg 2 670–5 340 IE (4–8 droppar) per vecka Högre doser än 800 IE vitamin D3 dagligen har inte studerats systematiskt i randomiserade kliniska studier och rekommenderas därför inte. Veckodos motsvarar 381–763 IE dagligen.
Profylax hos patienter med ökad risk för osteoporos­fraktur t.ex. äldre patienter och patienter som behandlas med gluko­kortikoider, i kombination med kalcium 1 droppe dagligen 667 IE 16,7 µg 2 670–5 340 IE (4–8 droppar) per vecka Högre doser än 800 IE vitamin D3 dagligen har inte studerats systematiskt i randomiserade kliniska studier och rekommenderas därför inte. Veckodos motsvarar 381–763 IE dagligen.

* För behandling av vitamin D-brist eller vitamin D-insufficiens:
En regelbunden dos på 100 IE höjer 25-hydroxikalciferol i serum med i genomsnitt 2,5 nmol/L inom 4–5 månader hos vuxna.
• Serumnivåer av 25-hydroxikalciferol < 25 nmol/L:
3–6 droppar (2 000–4 000 IE) vitamin D3 dagligen eller 21 droppar–1,4 mL (14 000–28 000 IE) vitamin D3 per vecka under 3–6 månader.
• Serumnivåer av 25-hydroxikalciferol 25–50 nmol/L eller underhållsbehandling efter brist:
1–3 droppar (667–2 000 IE) vitamin D3 dagligen eller 7–21 droppar (4 670–14 000 IE) vitamin D3 per vecka.

——————

Efter Kontakt med MM Sports Kommunikationsdirektör så tog vi bort direlktlänkarna till de artiklar han skrivit om Vitamin-D och direktlänkar till MM Sports webbshop som tidigare fanns där.  Förstår man inte värdet av det man får ska man kanske inte ha det…

————

 

Hälsobutik SvenskaSajter.com - Hälsokost & blogg Hälsobutik Hälsokostbutik

 

 

Kommentera (11)

Kommentera

 1. protein

  Efter kontakt med MM Sports Kommunikationsdirektör så tog vi bort länkarna till hans artiklar om Vitamin-D och MM Sports Webbshop om Vitamin-D
  Vi  kommer aldrig att ha några länkar till någon så otrevlig och otacksam person som företräder ett företag av någon typ.

 2. protein

  Låter jättebra och verkligen intressant!
  För att vi ska kunna ta ställning till erbjudandet ombeds ni att inom 3 dagar verifiera era ädla avsikter genom att länka till oss genom 3 från varandra fristående bloggar. Därmed har vi kunnat konstatera att ni inte bara passat på att marknadsföra er själv under förespeglingen att hjälpa andra med sina favoritlänkar när det faktiskt är ni som placerar ut länkarna. Lite visa länkkärleken först innan ni drar i väg och länkar ut till andra på främmande bloggar kanske ni inte tänkt på?

  Fredrik varför inte börja med att länka hit från din egen hemsida?

 3. Fredrik Nederby

  Hej,
  Jag arbetar för ett nystartat företag som heter Whaam. Vi har en ny tjänst där man kan dela med sig av sina favoritlänkar och låta andra utforska dessa. Vi letar just nu efter intressanta människor som vill skapa en länklista på Whaam. Med länkar menar jag allt ifrån grymma artiklar till dina favoritklipp på YouTube. Det kostar såklart ingenting. Vi har som mål nu att få in bra innehåll från intressanta människor och det är därför vi kontaktar dig. 
  För en bloggare eller bloggerska som du själv kan du se denna tjänst som ännu ett sätt att marknadsföra dig själv till fler läsare. Se det som ett komplement till din egna blogg där du kan visa saker som varit på din blogg tidigare i snygga listor. Filmklipp, artiklar, andra länkar. 
   

  Hade varit jätteroligt om du vill skapa en länklista på Whaam. Hör av dig om du har några frågor eller tankar. 
  När listan väl är klar slänger jag upp den på startsidan så du kan få lite mer exponering. 
   
  Vänlig hälsning,
  Fredrik Nederby 

Se fler...
Annons

Hej världen!

 

Proteinpulver

 

 

 

RSS Whey Protein Whey

 • Vad är bäst Vassle Protein eller Kasein protein?
  Är Kasein Bättre än Vassleprotein? Vassleprotein har den högsta biologiska tillgängligheten och är den rikaste källan BCAA* av något protein. Det innebär att det är vida överlägsen någon annan typ av protein för muskeluppbyggnad, viktminskning och allmänna hälsa i varje fall på kort sikt. Kasein protein har sin plats men Kasein protein absorberas mycket lång […]
 • Kan Whey protein skada mina njurar?
  Kan vassleprotein skada mina njurar?Bodybuilders konsumerar ofta upp till 500g protein per dag i flera månader och med år. Det finns inga vetenskapliga belägg för att detta höga proteinintag i sig självt orsakar njurproblem. I några studier visade det sig att djur med högt ett högt proteinintag för mer än hälften av sin livstid inte […] […]
 • Är Whey Vassle-proteinpulver OK för vegetarianer?
    Är Whey-proteinpulver OK för en vegetarian Absolut. Vassleprotein är en idealisk proteinkälla för samtliga vegetarianer vilka inkluderar mejeriprodukter i kosten.  Whey Vassla fungerar för alla som använder mejeriprodukter som mjölk ost och keso. Whey kommmer från samma källa.   […]
 • Whey Proteinpulver Påståenden och Fakta
    En del försäljare av Whey proteinpulver kommer ibland med påståenden om sina produkter som till exempel:   -Whey proteinpulver: Ökar mättnadskänslan vilket leder till minskningar av energiintag -Whey Vassleprotein Bidrar till att bevara eller uppnå normalvikt -Whey ger: Tillväxt av muskelmassa -Vassleprotein ger Ökad muskelmassa av styrketräning under fast […]
 • nyheter om sidan
         Tackar för alla som hört av sig och tycker vår sida är toppen! Vi har nu dessutom hamnat på n.nu´s 10  topp lista över alla sidor vilket kanske säger något, har för mig att det är 50,000 eller 60 tusen sidor totalt sätt. Det är bara att tacka och bocka för uppmärksamheten […] […]
 • Whey nyheter
  Whey expanderar kontinuerligt och nu har till och med kvalitetskatalog indexerat och tagit proteinwhey till sina databankar och kategoriarmar. För vem kan egentligen motstå whey? Du ser ju själv,  nu är du här igen och sannolikt tillhör du den växande skaran av människor världen över som inte var härför första gången. Fler och fler berättar […] […]
 • Whey stark start med sidan
    Vår nya fakta sida om Wheyprotein blev succé redan första dagen. Betydligt fler besökare än vad vi kunnat drömma om och eller kanske var det just därfrör vi hamna i Googles topp 100 vid en enkel sökning på Whey? Vad vet man egentligen, kanske är det bara smekmånaden som brukar vara några veckor eller […] […]
 • Proteinwhey.se vår nya adress-url
  Whey har bytt adress till www.proteinwhey.se. i sitemap kan du se hur alla nya adresser tar sig ut.   Hemsidan Whey Här hittar du grundläggande fakta om whey eller vassleprotein som man också säger   Whey historia Vassleproteinet i människans historia   Protein och proteinpulver Om proteiner i allmänhet   Om Whey Vassleprotein Om andra […] […]
 • Vassleprotein uppdateringar
  Idag har vi uppdaterat Om Whey med lite grundförslag på användsningsområden av vassla, för andra att göra egna recept av. Vår nya fakta sida om Wheyprotein blev succé redan första dagen. Betydligt fler besökare än vad vi kunnat drömma om och eller kanske var det just därfrör vi hamna i Googles topp 100 vid en […] […]
 • Whey proteinpulver blogg
  Uppdateringarna flyter på och nu testas till och med en liten blogg / Nyhets funktion. Än så länge för de närmast sörjande.. ;) […]

Kommentera (2)

Kommentera

 1. Herr WordPress

  This is an example of a WordPress comment, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many comments like this one or sub-comments as you like and manage all of your content inside of WordPress.

Se fler...
stats